Algemene Voorwaarden Club Klei

De algemene voorwaarden bepalen de huisregels die van toepassing zijn op deelname aan Club Klei. Deze algemene voorwaarden zijn bindend voor iedereen die gebruik maakt van de faciliteiten van Club Klei en/of deelneemt aan de lessen of workshops. Lees ze daarom zorgvuldig door.

Club Klei kan deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment aanpassen. Wijzigingen zullen gemeld worden per e-mail en/of door aankondiging binnen Club Klei. Door gebruik te maken van het atelier, op welke wijze dan ook, ga je automatisch akkoord met de wijzigingen van de algemene voorwaarden. De meest recente versie van de algemene voorwaarden kun je altijd vinden op de website www.clubklei.nl

Club Klei is een handelsnaam van Madsquare B.V. Club Klei is een deelatelier. Club Klei is gevestigd op de Zeugstraat 92 in Gouda. 

Je kunt deelnemen aan het deelatelier van Club Klei als je aantoonbare ervaring hebt met het maken van keramiek. Deze ervaring is opgedaan door cursussen en/of workshops te volgen of een opleiding te doen of gevolgd te hebben aan bijvoorbeeld de Nederlandse Keramiekopleiding.Door deze voorkennis ben je je bewust van hoe je veilig moet werken binnen het deelatelier. 

Je kunt deelnemen aan het deelatelier door een strippenkaart aan te schaffen of een abonnement af te sluiten. Beiden worden aangeschaft op persoonlijke titel en zijn niet overdraagbaar. Betaling vindt vooraf plaats. Abonnementen kennen een opzegtermijn van minimaal 1 maand en worden na de basisperiode steeds automatisch met 1 maand verlengt. Restitutie van strippenkaarten dan wel abonnementen of openstaande credits is niet mogelijk. 

De actuele prijzen voor de abonnementen en strippenkaarten en de geldigheidsduur vind je terug op www.clubklei.nl. Prijzen kunnen tussentijds zonder nadere berichtgeving worden aangepast.

Wanneer je een strippenkaart of abonnement hebt aangeschaft krijg je toegang tot de boekingsmodule. Hier kun je online een tijdslot (dagdeel) boeken van steeds 3,5 uur. Mocht je onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om te komen dan kun je de boeking tot 24 uur van tevoren annuleren. 

Tijdens deze periode mag je gebruik maken van de faciliteiten van het deelatelier. Er wordt van je verwacht dat je jouw werkplek binnen deze 3,5 uur schoon achterlaat voor de volgende gebruiker. 

Tijdens de deelatelier uren is er een begeleider aanwezig. Deze begeleider zorgt voor technische ondersteuning waar nodig. Tijdens de deelatelier sessies wordt er geen les gegeven. Er wordt verwacht dat je zelfstandig aan de slag kan gaan. 

Er wordt verwacht dat je bij elke sessie een schoon schort en een schone handdoek meeneemt. Dit om het aanwezige stof binnen het deelatelier zoveel mogelijk te minimaliseren. 

Wanneer je een strippenkaart van 10 strippen aanschaft of een abonnement afsluit krijg je een box ter beschikking voor opslag van klei en eigen gereedschap. Deze box blijft op het atelier aanwezig. Wanneer je je abonnement staakt of je strippenkaart is opgebruikt wordt je geacht de box weer schoon in te leveren op de laatste dag van jouw aanwezigheid op het atelier. 

Klei (draaiklei steengoed G&S254 en handvormen klei K123) kun je op het deelatelier aanschaffen. Op basis van beschikbaarheid is er nieuwe klei en recycle klei aanwezig. 

Op het deelatelier bestaat de mogelijkheid jouw werk te glazuren met een selectie aan steengoed & aardewerk glazuren. Het meebrengen en gebruik van eigen glazuren is alleen toegestaan na expliciete toestemming van Club Klei en het laten maken en goedkeuren van een proefplaatje.

Werk dat je hebt gemaakt binnen het atelier kun je tegen vergoeding laten stoken (biscuitstook en glazuurstook). Het werk moet droog zijn en voldoen aan de maximale afmetingen zoals deze binnen het deelatelier staan aangegeven. Ook moet het werk voorzien zijn van een duidelijk merkteken. Het glazuur moet tot minimaal 4mm van de onderzijde zijn aangebracht en de onderkant van het werk moet vrij zijn van glazuur. Beschadigingen aan bijvoorbeeld ovenplaten, oven of werk van anderen door verkeerd aanleveren van (geglazuurde) werken zullen verhaald worden.